İstinye Üniversitesi

1. Ulusal Dijital Hemşirelik Kongresi

1. Ulusal Dijital Hemşirelik Kongresi
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-10/Etkinlik_Afis_2019_2020_1UlusalDijitalHem%C5%9FirelikKongresi_listimaj_0.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 2