İstinye Üniversitesi

Ağaçların abiyotik streslere karşı fizyolojik ve moleküler cevapları