İstinye Üniversitesi

Aşkın Aroması

Aşkın Aroması
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2020-02/Etkinlik_Afis_2019_2020_A%C5%9Fk%C4%B1nAromas%C4%B1_barko%20copy_1.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 1