İstinye Üniversitesi

Bağlanma ve Bağlanma Temelli Müdahale Programları

Bağlanma ve Bağlanma Temelli Müdahale Programları
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-05/Etkinlik_Afis_Ba%C4%9FlanmaD%C3%B6nemi_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Sınıf Z13

Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından düzenlenen konferansa davetlisiniz.