İstinye Üniversitesi

Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik İlkeler

Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik İlkeler
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-01/Etkinlik_Afis_Disiplinlerarasi_18_01_EM%C4%B0NKANSU_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 2

Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik İlkeler