İstinye Üniversitesi

Bitkilerin Sağlık İçin Kullanımları

Bitkilerin Sağlık İçin Kullanımları
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-03/Etkinlik_Afis_BitkilerinSa%C4%9Fl%C4%B1k%C4%B0%C3%A7inKullan%C4%B1mlar%C4%B1_2_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 1

Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen seminere davetlisiniz.