İstinye Üniversitesi

Biyoenformatik ve Genetik Çalışmalar

Biyoenformatik ve Genetik Çalışmalar
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-12/Etkinlik_Afis_2019_2020_BiyoinformatikveGenetik%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar_listimaj_0.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
MBG Laboratuvarı