İstinye Üniversitesi

Biyomedikal Mühendisliğinde Beyin Araştırmaları

Biyomedikal Mühendisliğinde Beyin Araştırmaları
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2021-11/Etkinlik_Afis_2020_2021_BiyomedikalM%C3%BChendisli%C4%9FindeBeyinAra%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Vadi Kampüs Konferans Salonu