İstinye Üniversitesi

Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Kütüphaneleri Semineri - 2

Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Kütüphaneleri Semineri - 2
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2020-02/Etkinlik_Afis_2019_2020_%C3%87ocukK%C3%BCt%C3%BCphaneleriSemineri_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 2