İstinye Üniversitesi

Çocuk İstismarı ve İhmali

Çocuk İstismarı ve İhmali
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-05/Etkinlik_Afis_%C3%87ocuk%C4%B0stismar%C4%B1ve%C4%B0hmali_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Sınıf 135

Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen panele davetlisiniz.