İstinye Üniversitesi

Değişen Dengeler Işığında Kafkasya Jeopolitiği ve Türkiye

Değişen Dengeler Işığında Kafkasya Jeopolitiği ve Türkiye
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2020-12/Etkinlik_Afis_2019_2020_De%C4%9Fi%C5%9FenDengelerI%C5%9F%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Online

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Hakan Güneş: Karabağ'da Savaşın Bölgeye Etkileri

Doç. Dr. Osman Can Ünver: Karabağ Savaşı Vesilesiyle Pekişen Türkiye-Azerbaycan Dayanışması ve Ortak Geleceğimiz

Dr. Öğr. Üyesi Efe Can Gürcan: Çok Kutuplulaşan Bir Dünyada Güney Kafkasya’nın Değişen Jeopolitiği

Dr. Öğr. Üyesi Suat Eren Özyiğit: Bolşevik Devrimi’ne Kadar Kafkasya’daki Sorunlar

Dr. Fatemeh Kiyani Dehghan: Karabağ Sorununa İran Yaklaşımı

Etkinlik Yeri:Zoom

Bağlantı Linki: https://us02web.zoom.us/j/88167763748?pwd=TXczdlpMVmE0am9DYjM2cTI0RXN4QT09