İstinye Üniversitesi

Dünya Ekonomisinde Görünüm ve Finansal Piyasalar

Dünya Ekonomisinde Görünüm ve Finansal Piyasalar
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-10/Etkinlik_Afis_2019_2020_2020_D%C3%BCnyaEkonomisindeG%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm_listimaj_0.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Topkapı Kampüsü Konferans Salonu 2