İstinye Üniversitesi

Dünyanın Ekmeği Sunum ve Tadım

Dünyanın Ekmeği Sunum ve Tadım
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-11/Etkinlik_Afis_2019_2020_D%C3%BCnyan%C4%B1nEkme%C4%9Fi_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Dünyanın Ekmeği Sunum ve Tadım