İstinye Üniversitesi

Duyguların Rengi Atölyesi

Duyguların Rengi Atölyesi
https://www.istinye.edu.tr/sites/betatest.istinye.edu.tr/files/2019-01/Etkinlik_Afis_OMER_Duygular%C4%B1nRengiAt%C3%B6lyesi_listimaj_0.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Sınıf Z14

Hissettiğimiz duyguların ne kadar farkındayız? Duyguların kendi içsel dünyamızda yansıması nasıl olur? Duygularımızın renklere birleşimi nasıldır?