İstinye Üniversitesi

Empati Atölye Çalışması

Empati Atölye Çalışması
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-04/Etkinlik_Afis_%C3%96MER_EmpatiAt%C3%B6lye%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Sınıf 304

ÖMER- Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından düzenlenen etkinliğe davetlisiniz.