İstinye Üniversitesi

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar
https://www.istinye.edu.tr/sites/betatest.istinye.edu.tr/files/2019-01/Etkinlik_Afis_Erken%C3%87ocuklukE%C4%9FitimindeYakla%C5%9F%C4%B1mlar_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 2