İstinye Üniversitesi

Ertelemeyi Nasıl Erteleriz?

Ertelemeyi Nasıl Erteleriz?
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-04/Etkinlik_Afis_%C3%96MER_ErtelemeyiNas%C4%B1lErteleriz_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Sınıf 304

Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından düzenlenen atölye çalışmasına davetlisiniz.