İstinye Üniversitesi

Fransa, Sarı Yelekliler ve Avrupa'da Güvenlik

Fransa, Sarı Yelekliler ve Avrupa'da Güvenlik
https://www.istinye.edu.tr/sites/betatest.istinye.edu.tr/files/2018-12/Etkinlik_Afis_FransaSar%C4%B1YeleklilerAvrupadaG%C3%BCvenlik-01%20%28004%29_0.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Senato Odası