İstinye Üniversitesi

Geçmişten Günümüze Tüberküloz: İlaç, Aşı ve Tanı Yöntemleri

Geçmişten Günümüze Tüberküloz: İlaç, Aşı ve Tanı Yöntemleri
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-04/Etkinlik_Afis_Disiplinlerarasi_12_04_Ge%C3%A7mi%C5%9FtenG%C3%BCn%C3%BCm%C3%BCzeT%C3%BCberk%C3%BCloz_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 2