İstinye Üniversitesi

Gıda Sektöründeki Portatif Ölçüm Cihazları ve Sistemleri

Gıda Sektöründeki Portatif Ölçüm Cihazları ve Sistemleri
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-05/Etkinlik_Afis_G%C4%B1daSekt%C3%B6r%C3%BCndekiPortatif_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Senato Odası

Gıda Teknolojisi Programı tarafından düzenlenen söyleşiye davetlisiniz.