İstinye Üniversitesi

Gönüllülük Serüveni 3: Çocuklar Sokakta Solmasın Dnt:Saadet Avcı

Gönüllülük Serüveni 3: Çocuklar Sokakta Solmasın Dnt:Saadet Avcı
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2021-04/Etkinlik_Afis_2020_2021_G%C3%B6n%C3%BCll%C3%BCkSer%C3%BCveni3_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
online

Gönüllülük Serüveni 3: Çocuklar Sokakta Solmasın Dnt:Saadet Avcı

Program zoom platformu üzerinden online gerçekleşecektir.

Katılım için tıklayınız.