İstinye Üniversitesi

Halkla İlişkiler Ortamı Olarak Televizyon

Halkla İlişkiler Ortamı Olarak Televizyon
https://www.istinye.edu.tr/sites/betatest.istinye.edu.tr/files/2018-12/Etkinlik_Afis_Halkla%C4%B0li%C5%9FkilerOrtam%C4%B1Olarak_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Sınıf Z13