İstinye Üniversitesi

Hijyen ve Gıda Güvenliği ile İlgili Gerçekler

Hijyen ve Gıda Güvenliği ile İlgili Gerçekler
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2021-01/Etkinlik_Afis_2020_2021_HijyenveG%C4%B1daG%C3%BCvenli%C4%9Fi_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Online

Covid-19 ile değişen dünyamızda hijyen ve gıda güvenliğinin önemi konulu konferansta Dr. Öğretim.Üyesi. Aslı AKSOY öğrencilerimizle buluşuyor.

 

Etkinlik Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bağlantı Linki: https://zoom.us/j/94295491916

Meeting ID: 942 9549 1916
Passcode: 376946