İstinye Üniversitesi

İklim Değişkliği ve Denizlerimizde Plastik Çöp Sorunu

İklim Değişkliği ve Denizlerimizde Plastik Çöp Sorunu
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-12/Etkinlik_Afis_2019_2020_%C4%B0klimDe%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9FiDenizlerimizde_barko%20copy.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 2