İstinye Üniversitesi

İslamiyet Öncesi Hun Türklerinde Kültür ve Sanat

İslamiyet Öncesi Hun Türklerinde Kültür ve Sanat
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-03/Etkinlik_Afis_%C4%B0slamiyet%C3%96ncesiHunT%C3%BCrklerindeKulturveSanat_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 2

Türk kültürünü oluşturan temel dinamikler ve buna bağlı olarak gelişen Hun sanatının değerlendirileceği söyleşiye davetlisiniz.