İstinye Üniversitesi

İslamiyet Öncesi Hun Türklerinde Kültür ve Sanat

Konferans Salonu 2

Türk kültürünü oluşturan temel dinamikler ve buna bağlı olarak gelişen Hun sanatının değerlendirileceği söyleşiye davetlisiniz.