İstinye Üniversitesi

İyi Bir Eğiticide Olması Gereken Özellikler

İyi Bir Eğiticide Olması Gereken Özellikler
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-01/Etkinlik_Afis_Disiplinlerarasi_11_01_DilekSemaAr%C4%B1c%C4%B1-01_0.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 2