İstinye Üniversitesi

Kayıp Sürecinde Neler Yaşıyoruz?

Kayıp Sürecinde Neler Yaşıyoruz?
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-05/Etkinlik_Afis_%C3%96MER_Kay%C4%B1pS%C3%BCrecindeNelerya%C5%9F%C4%B1yoruz_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Sınıf 210

ÖMER Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından düzenlenen söyleşiye davetlisiniz.