İstinye Üniversitesi

Kimyasal Atık Yönetimi ve Patoloji Laboratuvar Güvenliği

Kimyasal Atık Yönetimi ve Patoloji Laboratuvar Güvenliği
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2020-02/Etkinlik_Afis_2019_2020_KimyasalAt%C4%B1kY%C3%B6netimi_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 2