İstinye Üniversitesi

Mezuniyete Doğru 2020: Gelişen Teknolojilerin Sağlığa Uyarlanması

Mezuniyete Doğru 2020: Gelişen Teknolojilerin Sağlığa Uyarlanması
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2020-01/Etkinlik_Afis_2019_2020_MezuniyeteDo%C4%9Fru2020_2_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 2