İstinye Üniversitesi

Mezuniyete Doğru 2020: Sağlık Bilimlerinde Niteliksel Araştırmalar

Mezuniyete Doğru 2020: Sağlık Bilimlerinde Niteliksel Araştırmalar
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-12/Etkinlik_Afis_2019_2020_MezuniyeteDo%C4%9Fru2020_listimaj_0.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 2