İstinye Üniversitesi

Mimarlık ve Yapı Sektöründe Fayda Odaklı İletişim

Mimarlık ve Yapı Sektöründe Fayda Odaklı İletişim
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2021-04/Etkinlik_Afis_2020_2021_Mimarl%C4%B1kveYap%C4%B1Sekt%C3%B6r%C3%BCnde_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
online

Mimarlık ve Yapı Sektöründe  Fayda Odaklı İletişim

Seminer zoom platformu üzerinden online gerçekleşecektir.

Bağlantı Linki: https://zoom.us/j/94814333643

Meeting ID: 948 1433 3643