İstinye Üniversitesi

Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Etkinliği

Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Etkinliği
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-10/Etkinlik_Afis_2019_2020_%C3%96%C4%9FrenciKul%C3%BCpleri_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Topkapı Kampüsü (22, 23 Ekim) - Güney Kampüs (24, 25 Ekim)