İstinye Üniversitesi

Oyun Geliştirme Yolculuğu

Oyun Geliştirme Yolculuğu
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2020-03/Etkinlik_Afis_2019_2020_OyunGeli%C5%9FtirmeYolculu%C4%9Fu_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 2