İstinye Üniversitesi

Pandemi Koşullarında Konut İçindeki Çocuk Mekanları Söyleşisi

Pandemi Koşullarında Konut İçindeki Çocuk Mekanları Söyleşisi
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2021-04/Etkinlik_Afis_2020_2021_PandemiKo%C5%9Fullar%C4%B1ndaKonut%C4%B0%C3%A7indeki_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
online

Pandemi Koşullarında Konut İçindeki Çocuk Mekanları Söyleşisi

Program zoom platformu üzerinden online gerçekleşecektir.

Bağlantı Linki: https://zoom.us/j/92947170155

Meeting ID: 929 4717 0155