İstinye Üniversitesi

Parçacık Hızlandırıcıları ve Algıçları Yerel Altyapı ve Ar-Ge Çalıştayı

Parçacık Hızlandırıcıları ve Algıçları Yerel Altyapı ve Ar-Ge Çalıştayı
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2021-09/Etkinlik_Afis_2020_2021_Par%C3%A7ac%C4%B1kH%C4%B1zland%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1lar%C4%B1_listimaj_0.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
İstinye Üniversitesi, Vadi Campüs & Zoom

Detaylı Bilgi İçin: indico.cern.ch/e/TR-PH-PA-2021