İstinye Üniversitesi

Raslantısal İzlerin Dönüşümleri

Raslantısal İzlerin Dönüşümleri
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2021-05/Etkinlik_Afis_2020_2021_Raslant%C4%B1sal%C4%B0zlerinD%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCmleri_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
online

Raslantısal İzlerin Dönüşümleri

Program zoom platformu üzerinden online gerçekleşecektir.

 

Bağlantı Linki: https://zoom.us/j/91711998382

Meeting ID: 917 1199 8382