İstinye Üniversitesi

Rusya'nın Ortadoğu Politikası

Rusya'nın Ortadoğu Politikası
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-02/Etkinlik_Afis_RusyaOrtado%C4%9FuPolitikas%C4%B1Paneli_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Senato Odası

GÜVSAM ve Rusya Ortadoğu Derneği tarafından düzenlenen panele davetlisiniz.