İstinye Üniversitesi

Sağlık Yöneticileri ile Sektör Buluşmaları

Sağlık Yöneticileri ile Sektör Buluşmaları
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-12/Etkinlik_Afis_2019_2020_Sa%C4%9Fl%C4%B1kY%C3%B6neticileri%C4%B0le_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Topkapı Lounge