İstinye Üniversitesi

Satın Alma ve Birleşmelerde İKY ‘nin Stratejik Rolü

Satın Alma ve Birleşmelerde İKY ‘nin Stratejik Rolü
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2021-12/Etkinlik_Afis_2021_2022_Sat%C4%B1nAlmaveBirle%C5%9Fmelerde_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Vadi Kampüs - V315

Değerli İstinyeliler,

MBA Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Programı tarafından 20 Aralık Pazartesi günü saat 20.30'da Vadi Kampüs – V315 gerçekleşecek etkinliğe davetlisiniz. 

Etkinlik: Satın Alma ve Birleşmelerde İKY ‘nin Stratejik Rolü
Etkinliği Düzenleyen: MBA Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Programı
Etkinlik Tarihi: 20.12.2021/ Pazartesi 
Etkinlik Saati: 20:30
Etkinlik Yeri: Vadi Kampüs – V315

Satın Alma ve Birleşmelerde İKY' nin Stratejik Rolü