İstinye Üniversitesi

Sınav Anında Neler Yaşıyorum?

Sınav Anında Neler Yaşıyorum?
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-04/Etkinlik_Afis_%C3%96MER_S%C4%B1navAn%C4%B1ndaNeler_2_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Sınıf 137