İstinye Üniversitesi

SİO Konferansları Serisi 11

SİO Konferansları Serisi 11
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-05/Etkinlik_Afis_S%C4%B0OKonferanslar%C4%B1Seri11_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Senato Odası

Sektörle İşbirliği Ofisi tarafından düzenlenen söyleşiye davetlisiniz.