İstinye Üniversitesi

Slogan Yarışması

Slogan Yarışması
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-04/Etkinlik_Afis_%C3%96MER_SloganYar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
ÖMER

Öğrenci Merkezi tarafından düzenlenen İstinyelilik Manifestosu'nun 10 alt başlığından birini yansıtan fotoğraf yarışmasına tüm öğrencilerimizin katılımınızı bekliyoruz.