İstinye Üniversitesi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çerçevesinde Avrupa Yeşil Mutabakatı

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çerçevesinde Avrupa Yeşil Mutabakatı
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2021-03/Etkinlik_Afis_2020_2021_S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirKalk%C4%B1nmaAma%C3%A7lar%C4%B1%C3%87er%C3%A7evesindeAvrupaYe%C5%9FilMutabakat%C4%B1_listimaj_0.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
online

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çerçevesinde Avrupa Yeşil Mutabakatı

Zoom platformu üzerinden online gerçekleşecektir.


Bağlantı Linki: https://zoom.us/j/95160555929

Meeting ID: 951 6055 5929