İstinye Üniversitesi

Tasarımda Adhokratik Süreçler: Tasarım Stüdyosu Deneyimleri, Üretim ve Tüketim Ağında Saha Analizi ve Güncel Örnekler

Tasarımda Adhokratik Süreçler: Tasarım Stüdyosu Deneyimleri, Üretim ve Tüketim Ağında Saha Analizi ve Güncel Örnekler
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-12/Etkinlik_Afis_2019_2020_Tasar%C4%B1mdaAdhokratikS%C3%BCre%C3%A7ler_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Sınıf 202