İstinye Üniversitesi

Türkiye ABD İlişkileri ve Ortadoğu'nun Geleceği

Türkiye ABD İlişkileri ve Ortadoğu'nun Geleceği
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-05/Etkinlik_Afis_T%C3%BCrkiyeABD%C4%B0li%C5%9Fkilerive_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Sınıf 1128

Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen konferansa davetlisiniz.