İstinye Üniversitesi

Üniversite - Sanayi İşbirliği Deneyimleri ve Stratejileri 1. Çalıştayı

Üniversite - Sanayi İşbirliği Deneyimleri ve Stratejileri 1. Çalıştayı
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-12/Etkinlik_Afis_2019_2020_TTO_%C3%9CniversiteSanayi%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Senato Odası