İstinye Üniversitesi

Akademisyenlerimizden TÜBİTAK 1001 Başarısı "Fark Yaratan İstinyeliler"

Dr. Öğr. Üyesi Yelda Birinci Kudu’nun Projesine TÜBİTAK Desteği

Yelda Birinci Kudu

Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yelda Birinci Kudu'nun "HER2 Pozitif Meme Kanserine Karşı Teranostik Hipertermi Tedavisi Geliştirilmesi" başlıklı projesi TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Şenol Pişkin’in Projesine TÜBİTAK Desteği

Şenol Pişkin

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şenol Pişkin'in "Erken Aşama Pediatrik Kardiyovasküler Anomali Tespiti" başlıklı projesi, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Prof. Dr. Yasemin Buran Çırak’ın Projesine TÜBİTAK Desteği

Yasemin Buran

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Buran Çırak'ın "Tekerlekli Sandalye Basketbol Sporcularında Fonksiyonel Solunum Kas Eğitiminin Gövde Stabilizasyonu, Aerobik Kapasite ve Performans Üzerine Etkisinin Araştırılması" başlıklı projesi TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Prof. Dr. Engin Ulukaya’nın Projesine TÜBİTAK Desteği

Engin Ulukaya

Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ulukaya'nın "Opere Kolorektal Kanserli Hastalarda İlaç Direnç Analizleri ve Klinik Verilerle Adjuvan Tedavinin Etkinliginin Yapay Zekâ İle Tahmin Edilmesi" başlıklı projesi TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.