İstinye Üniversitesi

Akademisyenlerimizin "Fark Yaratan" Başarıları

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kutlu'nun Projesine TÜSEB Desteği

Aslı Kutlu

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aslı Kutlu’nun "RAG1 Molekülü ve Şiddetli İmmün Yetmezlik Arasındaki İlişkinin Moleküler Dinamik Simülasyonları ile Araştırılması" başlıklı projesi, TÜSEB A Grubu Acil Ar-Ge Proje Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özaydın’ın Projesine TÜBİTAK Desteği

Özlem Özaydın

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özlem Özaydın’ın "Üniversite Öğrencilerinde Sigara Farkındalığını Arttırma ve Davranış Değişikliği Oluşturma Müdahaleleri: Tütünsüz Fakülte Projesi" başlıklı projesi, TÜBİTAK 3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Öğr. Gör. Dr. Dilek Kolca'nın Projesine TÜBİTAK Desteği

Dilek Kolca

 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğr. Gör. Dr. Dilek Kolca’nın “Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalısan Aile Hekimlerinin ve Hastaların İletişim Yetkinliklerini Belirlemeye Yönelik Ölçeklerin Geliştirilmesi ve Ölçeklerin Değişkenler Bazında Uygulanması” başlıklı projesi TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.