İstinye Üniversitesi

İşitme Engeli ve Erişebilirlik Semineri Gerçekleşti

İstinye Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü 22.05.2020 tarihinde Uzaktan Eğitim platformunda “İşitme Engeli ve Erişilebilirlik” semineri düzenlemiştir. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayri Şafak Ural’ın başkanlığında gerçekleştirilen bu seminerde, İstinye Üniversitesi engelli öğrenci birimi, engelli öğrencilerimizin karşılaştıkları sorunları tespit etmeye çalışmış ve onlara çözüm önerileri üzerinde durmuştur.

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (İED) başkanı Pelin ATİK, işitmesini sonradan kaybetmiş biyonik kulak ve işitme cihazı kullanıcısıdır. Derneğin yürüttüğü projelerde gönüllü olarak çalışıyor. İşitme engelliler ve aileleri derneğinin kurucu üyesi olduğu Unicef destekli Engelli Çocuk Hakları Ağı toplantılarına katılıp BM’ ye gölge rapor hazırlanmasına katkılarda bulunmuştur. Üniversitelerde seminerler vermiş, işitme engellilere yaklaşımın nasıl olması gerektiği ve koklear implant ile yaşadığı tecrübeleri aktarmıştır.

İstinye Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi düzenlemiş olduğu “işitme engeli ve erişilebilirlik” seminerine konuşmacı olarak katılan Pelin ATİK, dernek faaliyetleri, işitme kaybı, tedavi modelleri ve çözümleri, işitme engellilerin hakları konusunda bilgilendirme yapmıştır. Ayrıca işitme engellilerin eğitimleri, okulları, materyalleri ve Türk İşaret Dili’ni anlatmıştır. İşitme engeli bulunan ve bu alanda çalışan bir dernek başkanı olan Pelin Atik işitme engellilerin yaşadığı zorlukları bizlerle paylaşmıştır.

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Erenel işitme engellilik alanında yapmış olduğu çalışmaları ve projeleri anlatarak, işitme engellilik alanındaki tecrübelerini ve çözüm önerilerini bizlerle paylaşarak değerli katkılarda bulunmuştur.

İstinye Üniversitesinde İşaret Dili Öğretim Görevlisi Dilek Başer kendi hazırladığı işaret dili ders kitabı ve materyalleri ile özgün, farklı öğretme metodlarıyla işaret dili derslerine İstinye Üniversitesi’nde devam etmektedir. Üniversitede öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları güçlükleri anlatmıştır. Akademisyenlerin, işitme engeli bulunan öğrencilerin engel durumlarını göz önünde bulundurarak ders anlatımında dikkat edilmesi gereken konularda bilgilendirerek ve çözüm önerilerinde bulunmuştur.

İstinye Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi koordinatörü Gülşah ŞAŞTIM engelsiz üniversite olmayı hedefleyen İstinye Üniversitesi’ nin çalışmalarını ve hedeflerini kısaca anlatmış ve engelli öğrenci biriminin çalışmalarının bu alana sağlayacağı katkıları vurgulamıştır.