İstinye Üniversitesi

Medya ve Toplum Sempozyumu

İstinye Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Medya ve Toplum-Pandemi Sarmalı’ sempozyumu, çevrimiçi olarak gerçekleşti. Medyanın önemli isimleri ve alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte; pandeminin sağlık iletişimi ve medya endüstrisinden yarattığı değişikler tüm yönleriyle konuşuldu.

İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ın moderatörlüğünü üstlendiği açılış panelinde, pandemi sarmalında yaşlıların enformasyon arayışı konusu ele alındı. Ülkemizdeki dijital sahiplik oranlarının yaş ortalaması yönünden ele alındığı ve yaşlıların bilgi alma konunda hangi haber kaynaklarını kullandıklarının veriler üzerinden incelendiği panele; Hacettepe Üniversitesi’nden Mutlu Binark, Akdeniz Üniversitesi’nden Özgür Arun, Atatürk Üniversitesi’nden Duygu Özsoy, Hacettepe Üniversitesi’nden Beren Kandemir ve Akdeniz Üniversitesi’nden Gül Şahinkaya konuşmacı olarak katıldı.

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Erdoğan’ın moderatörlüğünü üstlendiği 1. panelde, pandemi sarmalında değişen iletişim biçimleri değerlendirildi. Geleneksel ve yeni medyanın kriz zamanlarında nasıl rol üstlendiğinin konuşulduğu panelde; İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Aslı Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Deniz Yengin, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Erkan Saka ve Yaşar Üniversitesi’nden Ümit Ataberk konuşmacı olarak yer aldı.

İstinye Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aybike Serttaş’ın moderatör olarak yer aldığı 2. panelde, pandemi sarmalında medya endüstrisinde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Medya sektörünün tüm yönleriyle ele alındığı oturumda; Karnaval Media Gruop’tan Cem Arslan, CNN Türk’ten İbrahim Özkan, Mood Production’dan Hakan Gül ve Habitat TV’den Coşkun Aral konuyla ilgili düşüncelerini dinleyicilerle paylaştı.

Pandemi dönemindeki sağlık iletişiminin tüm boyutlarıyla ele alındığı 3. panelin moderatörlüğünü İstinye Üniversitesi Öğretim Doç Dr. Ruken Kılanç üstlendi. Sağlık iletişiminde tüm birimlerin üzerine düşen görevlerin ayrıntılarıyla sektörel tecrübeler üzerinden konuşulduğu panelde; Anadolu Üniversitesi’nden Erkan Yüksel, İstinye Üniversitesi’nden İnci Kayın, Liv Hospital’dan Meri İstiroti ve Hürriyet Gazetesi’nden Fulya Soybaş konuşmacı olarak yer aldı.

‘’Pandemi Sarmalında Toplum’’ başlıklı 4. panelin moderatörlüğünü İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hasan Gürkan üstlendi. Panelde; Üsküdar Üniversitesi’nden Süleyman İrvan, İstanbul Üniversitesi’nden Nilüfer Pembecioğlu, Ulster Üniversitesi’nden Murat Akser ve İstinye Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Efe Can Gürcan konuşmacı olarak yer aldı.

İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Peyami Çelikcan ve Mint Production’dan Birol Güven’in konuşmacı olarak katıldığı kapanış panelinde, pandemi sarmalında gelecek konusu masaya yatırıldı.